Educative

Education Centre

Novosti

Dunavski Biznis Forum

Posted by educative.va@gmail.com on October 8, 2017 at 3:15 PM

Edukativa-Centar za obrazovanje je ucestvovala na Medjunarodnoj konferenciji i poslovnim susretima u okviru Dunavskog biznis foruma koji je odrzan 05.10.2017. u Master Centru u Novom Sadu .Tema konferencije je bila Inovativno preduzetnistvo zena i mladih kao i dobre prakse u Evropskoj mrezi preduzetnistva Dunavskog regiona.


Categories: None