Educative

Education Centre

Novosti

"Saradnja organa javne uprave sa organizacijama civilnog drustva u procesu donosenja propisa

Posted by educative.va@gmail.com on November 30, 2017 at 11:35 AM

Edukativa-Centar za obrazovanje je ucestvovala 29.11.2017. godine na seminaru u Beogradu na temu"Saradnja organa javne uprave sa organizacijama civilnog drustva u procesu donosenja propisa " u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim drustvom Vlade Republike Srbije.


Categories: None